Author Archive for Jan Thorsen

Nytårskur 2018

Alle medlemmer af Ikast Atletik og Motion inviteres hermed til den traditionsrige Nytårskur i Klubhuset

lørdag den 13. januar kl. 14:30

Her mødes både cykelafdelingen og løbeafdelingen for at ønske hinanden Godt Nytår med lidt boblevand, noget sødt og formandens nytårstale. Vi forventer at nytårskuren slutter senest kl. 16:00.

Traditionen tro er der mulighed for at få rørt benene lidt inden festlighederne:

  • Cykelafdelingen tilbyder en social cykeltur med start kl. 13:00 fra Klubhuset
    NB! Følg med på Facebook og i ugemail for at se om det bliver en tur på MTB eller racercyklen.
  • Løbeafdelingen tilbyder en social løbetur med start kl. 13:30 fra Klubhuset

Begge ture vil være tilbage i Klubhuset i god tid inden selve nytårskuren. Du er naturligvis også
velkommen til nytårskuren, hvis du ikke har behov for en cykel- eller løbetur inden arrangementet.

Se i øvrigt Indbydelsen

/Bestyrelsen

Nyt fra IAMs Bestyrelse – December 2017

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 30. november. Nogle af hovedpunkterne fra mødet er nyt nøglesystem til Klubhuset, Nytårskur, to nye formænd og tak til de afgående formænd. Læs mere nedenstående…

 

2 x Sæsonafslutning
Bestyrelsen glæder sig over, det flotte fremmøde til både cykelafdelingen og løbeafdelingens sæsonafslutninger. Til begge sæsonafslutninger blev der valgt nye formænd. Således blev Melanie Knudsen valg som formand for cykelafdelingen, og Renny Søgård blev valgt som formand for løbeafdelingen. De to nye formænd indtræder automatisk i bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion, hvor de erstatter de to afgående formænd.

Der skal samtidig lyde en stort tak til de to afgående formænd Jørn Bjerager og Preben Jørgensen for deres arbejde i henholdsvis cykelafdelingen og løbeafdelingen, samt i bestyrelsen.

 

Nye Nøgler til Klubhuset
Låsen i døren til Klubhuset er slidt. Vi får derfor skiftet cylinder i låsen. Det betyder, at alle gamle nøgler bliver ubrugelige.
Vi ved endnu ikke hvornår cylinderen bliver skiftet, så indtil I høre andet, vil de gamle nøgle stadig være brugbare.
Vi har behov for at vide, hvor mange nye nøgler vi skal bestille. Alle med behov for en nøgle, skal naturligvis have en nøgle, men modsat så vil vi heller ikke have flere nøgler i omløb end højest nødvendigt.

Har du brug for en nøgle til klubhuset, så bedes du hurtigst muligt skrive til jan@thorsennet.dk, med en kort beskrivelse af, hvorfor du har behov for en nøgle.

 

Nytårskur 2018
Nytårskuren 2018 bliver den lørdag den 13. januar kl. 14:30 i Klubhuset. Her vil cykelafdelingen og løbeafdelingen mødes og ønske hinanden Godt Nytår med lidt boblevand, noget sødt og formandens nytårstale. Vi forventer at nytårskuren slutter senest kl. 16:00.
Traditionen tro er der mulighed for at få rørt benene lidt inden festlighederne:

  • Cykelafdelingen tilbyder en social cykeltur med start kl. 13:00 fra Klubhuset
  • Løbeafdelingen tilbyder en social løbetur med start kl. 13:30 fra Klubhuset

Begge ture vil være tilbage i Klubhuset i god tid inden selve nytårskuren. Du er naturligvis også velkommen til nytårskuren, hvis ikke du har behov for en cykel- eller løbetur inden arrangementet.

 

Sæt kryds i kalenderne

 

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 15. januar. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

Nyt fra IAMs Bestyrelse – December 2017

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 30. november. Nogle af hovedpunkterne fra mødet er nyt nøglesystem til Klubhuset, Nytårskur, to nye formænd og tak til de afgående formænd. Læs mere nedenstående…

 

2 x Sæsonafslutning
Bestyrelsen glæder sig over, det flotte fremmøde til både cykelafdelingen og løbeafdelingens sæsonafslutninger. Til begge sæsonafslutninger blev der valgt nye formænd. Således blev Melanie Knudsen valg som formand for cykelafdelingen, og Renny Søgård blev valgt som formand for løbeafdelingen. De to nye formænd indtræder automatisk i bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion, hvor de erstatter de to afgående formænd.

Der skal samtidig lyde en stort tak til de to afgående formænd Jørn Bjerager og Preben Jørgensen for deres arbejde i henholdsvis cykelafdelingen og løbeafdelingen, samt i bestyrelsen.

 

Nye Nøgler til Klubhuset
Låsen i døren til Klubhuset er slidt. Vi får derfor skiftet cylinder i låsen. Det betyder, at alle gamle nøgler bliver ubrugelige.
Vi ved endnu ikke hvornår cylinderen bliver skiftet, så indtil I høre andet, vil de gamle nøgle stadig være brugbare.
Vi har behov for at vide, hvor mange nye nøgler vi skal bestille. Alle med behov for en nøgle, skal naturligvis have en nøgle, men modsat så vil vi heller ikke have flere nøgler i omløb end højest nødvendigt.

Har du brug for en nøgle til klubhuset, så bedes du hurtigst muligt skrive til jan@thorsennet.dk, med en kort beskrivelse af, hvorfor du har behov for en nøgle.

 

Nytårskur 2018
Nytårskuren 2018 bliver den lørdag den 13. januar kl. 14:30 i Klubhuset. Her vil cykelafdelingen og løbeafdelingen mødes og ønske hinanden Godt Nytår med lidt boblevand, noget sødt og formandens nytårstale. Vi forventer at nytårskuren slutter senest kl. 16:00.
Traditionen tro er der mulighed for at få rørt benene lidt inden festlighederne:

  • Cykelafdelingen tilbyder en social cykeltur med start kl. 13:00 fra Klubhuset
  • Løbeafdelingen tilbyder en social løbetur med start kl. 13:30 fra Klubhuset

Begge ture vil være tilbage i Klubhuset i god tid inden selve nytårskuren. Du er naturligvis også velkommen til nytårskuren, hvis ikke du har behov for en cykel- eller løbetur inden arrangementet.

 

Sæt kryds i kalenderne

 

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 15. januar. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

Nyt fra bestyrelsen – September 2017

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 13. september. Nedenstående følger en kort gennemgang af nogle af de ting der blev drøftet på mødet.

En lille flok MBT’er og løbere havde en dejlig klubturen til Gludstedløbet. IAM’erne lavede mange flotte resultater og havde en hyggelig aften på tværs af afdelingerne. Vi forsøger at gentage klubturen til Gludstedløbet igen i 2018.

Bestyrelsen har gennemgået vores vedtægter, og har udarbejdet et par ændringsforslag, som bliver offentliggjort i god tid føre næste generalforsamling. Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00 i Klubhuset.

Bestyrelsen arbejder ligeledes på at udarbejde et fælles markedsføringsmateriale for hele klubben.

Endeligt er bestyrelsen i gang med en drøftelse af hvilke visioner og værdier der skal være gældende for Ikast Atletik og Motion.

Husk i øvrigt et kryds i kalenderen lørdag den 13. januar 2018, hvor vi holder Nytårskur.

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 30. november. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Nyt fra bestyrelsen – Juli 2017

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 27. juni. Nedenstående følger en kort gennemgang af nogle af de ting der blev drøftet på mødet.

 

Gennemførte arrangementer

Bestyrelsen glæder sig over, at vi endnu engang med succes har gennemført vores to motionsløb: Ikast Løbet og Kvindeløbet. Bestyrelsen vedtog at forsætte med begge løb i 2018.

Starten på Kvindeløbet måtte udskydes med en halv time pga. kraftigt tordenvejr. Denne type forhold har vi ikke beskrevet i forbindelse med tilmeldingen til løbene, hvorfor bestyrelsen vil kigge nærmere på ”det med småt” under tilmeldingen, så vi kan få en klar beskrivelse af hvordan deltagerne er stille i tilfælde af force majeure lignende forhold.

Bestyrelsen kunne ligeledes med glæde konstatere at Sporbyggerne har gennemført en flot officiel åbning af Ikast MTB og Naturpark, med et flot fremmøde af mange MTB’er. Vi håber, at den store opmærksomhed omkring åbningen kan øge tilslutningen til MTB-holdet, der om onsdagen træner på sporet i Skelhøj Plantage.

Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle der har været involveret i at gøre Ikast Løbet, Kvindeløbet og åbningen af Ikast MTB og Naturpark til flotte arrangementer, som vi som klub kan være stolte af. Særligt skal der lyde en stor tak til vores sponsorer og de tre teams omkring Knud Erik Vase, Karin Eriksen og Robert Muusmann, uden hvem det ikke var muligt at gennemføre disse arrangementer.

 

Nyt tilbud: Fælles Klubtur til Gludsted-løbet den 17. august 2017

Vi tilbyder nu fælles klubtur for løbere, MTB’er og cykelryttere til Gludsted-løbet den 17. august 2017. Vi håber på stor opbakning fra alle IAM’er til dette nye tiltag, der gerne skulle skabe en fælles oplevelse på tværs af afdelingerne i klubben.

Gludsted-løbet er godt nok kun for løbere og MTB’er, men cykelafdelingen arrangere en tur, så landevejsrytterne også kan være med. Mere om dette tiltag følger, når vi kommer lidt tætter på. Indtil da kan du her læse mere om Gludsted-løbet (Plantage løbet) og ruterne, som det så ud sidste år: Gludsted-løbet (Plantage løbet).

 

Hvad rør der sig ellers i bestyrelsen?

Bestyrelsen har igangsat en gennemgang vores vedtægter for at kunne være klar i god tid før generalforsamlingen med eventuelle vedtægtsændringer. Ligeledes er bestyrelsen i gang med at kigge på hvordan vi evt. kan lave et fælles markedsføringsmateriale for hele klubben. 

 

Sæt kryds i kalenderne

Nytårskuren 2018 bliver den 13. januar 2018 – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nytårskuren er en hyggelig tradition i klubben, hvor vi efter en kort cykel- eller løbetur mødes i klubhuset og ønsker hinanden godt nytår, med et glas boblevand og et stykke sødt.

Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00 i Klubhuset. Vi prøver med et nyt format for generalforsamlingen, hvor vi starter med rundstykker og generalforsamling. Efter generalforsamlingen tilbyder vi en cykel- eller løbetur, hvorefter vi slutter af i klubhuset med varm suppe. Mere om dette arrangement, når vi kommer lidt tættere på, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 13. september. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Nyt fra bestyrelsen – Juni 2017

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 15. maj. På mødet blev bestyrelsen enige om, at man fremadrettet vil invitere vores suppleant Melanie Knudsen med til bestyrelsesmøderne, for bl.a. at give hende bedre forudsætning for at indtræde i bestyrelsen, hvis det en dag bliver nødvendigt.

 

Nyt tilbud: Fælles Klubtur

Vi tilbyder nu en fælles klubtur for løbere, MTB’er og cykelryttere til Gludsted-løbet i august 2017. Vi håber på stor opbakning fra alle IAM’er til dette nye tiltag, der gerne skulle skabe en fælles oplevelse på tværs af afdelingerne i klubben.

Gludsted-løbet er godt nok kun for løbere og MTB’er, men vi forsøger at finde en løsning, så landevejsrytterne også kan være med. Mere om dette tiltag følger, når vi kommer lidt tætter på. Indtil da kan du her læse mere om Gludsted-løbet (Plantage løbet) og ruterne, som det så ud sidste år: Gludsted-løbet (Plantage løbet).

 

Opfølgning på generalforsamlingen 2017

På bestyrelsesmødet blev den seneste generalforsamling, herunder referatet og vedtægtsændringen drøftet, samt de redegørelser som bestyrelsen blev opfordret til at komme med vedr. vores forsikringsforhold og vores fremtidige boligsituation. Referatet fra generalforsamlingen kan nu findes på vores hjemmeside under: Generalforsamling. I referatet kan du også læse bestyrelsens redegørelser vedr. vores forsikringsforhold og vores fremtidige boligsituation. De opdaterede vedtægter er ligeledes at findes på vores hjemmeside under: Klubbens vedtægter.

 

Endeligt ønsker bestyrelsen, at forsætte arbejdet fra sidst år med at definere vores fælles visioner og værdier for Ikast Atletik og Motion. Drøftelserne forsætter på næste møde, men det står allerede nu klart, at vi ser sammenhold og fællesskab, som to af de væsentlige værdier i klubben.

Der er blevet sat dato på Nytårskuren 2018, som bliver den 13. januar 2018 – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nytårskuren en hyggelig tradition i klubben, hvor vi efter en kort cykel- eller løbetur mødes i klubhuset og ønsker hinanden godt nytår, med et glas boblevand og et stykke sødt.

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 27. juni. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

Tilbud om bakketræning (Opdateret)

NB! Planen er opdateret med ændringer til træningerne den 17., 20. og 27. maj

Bjergtræning for begyndere også kaldet bakketræning. Vi samler op.
Nu er det muligt at få prøvet lidt bjergtræning helt fra bunden. Vi starte blidt op med ca. 4-6 km den første gang, hvor alle kan være med. Selve planen er at vi skal kunne løbe midtjysk-bjergløb 1. søndag i juni 2017. Ruten er på 27km i det fantastiske område omkring Silkeborg.
Vi træner 15 gange i alt inden løbet, da bjergløb jo “kun” er et supplement til den almindelige løbetræning.
Videnskaben siger: Bakkeløb er en stor del af de østafrikanske løberes opskrift på succesfuldt langdistanceløb, og helt tilbage i 1970’erne konkluderede forskere, at løbere, der i seks uger trænede hårdt bakkeløb, blev markant stærkere og fik en meget bedre kondition. Siden hen har mange flere undersøgelser bekræftet, at en simpel bakke er et af de bedste træningsredskaber, du kan finde. Det er ganske enkelt videnskabeligt bevist, at du ikke alene bliver hurtigere, men også mere udholdende på de lange distancer, hvis du dyrker din egen dræberbakke aktivt et par gange om ugen. Når bakkerne er så effektive, skyldes det, at de sætter især dine lårmuskler på hårdt overarbejde. Du skal nemlig bruge en del kraft fra lårene, når du sætter af op ad bakke, for at bringe dig selv dynamisk af sted.

Her planen:
Alle distancer er ca. og der kan ske ændringer i tidsplanen, så følg med på facebook
Lørdag d. 19. november kl. 10.00 Almindesø – 4-6km
Lørdag d. 17. december kl. 10.00 Mindestenen på Gjessøvej – 6-8km
Lørdag d. 7. januar kl. 10.00 Mindesten på Gjessøvej 6-8km
Lørdag d. 21. januar kl. 10.00 Virklund kirke – 11km
Lørdag d. 4. februar kl. 10.00 Virklund kirke – 11km
Lørdag d. 25 februar kl. 10.00 Virklund kirke – 11km
Lørdag d. 11. marts kl. 10.00 Virklund kirke – Hemmelig
Lørdag d. 25. marts kl. 10.00 Almindesø – 14km
Lørdag d. 1. april kl. 10.00 Virklund kirke – 15km
Onsdag d. 19. april kl. 18.30 Virklund kirke – 15km
Onsdag d. 26. april kl. 18.30 Almindesø – 19km
Onsdag d. 3. maj kl. 18.30 Almindesø – 20km
Ændret Onsdag d. 17. maj. kl. 18.30 Virklund kirke – 13km 😉
Ændret Lørdag d. 20 maj kl. 10.00 Virklund Kirke – 26 km
Ændret Lørdag d. 27 maj kl. 10.00 Virklund Kirke – 11 km “Bjergbaskeren”
 
Håber I har lyst til at deltage.
Mvh Gert

IAM Klubjakke

Vi kører endnu en bestillingsrunde for vores super lækre IAM Klubjakke. Fik du ikke købt jakken i første runde, så får du nu chancen igen.

Klubjakken er fælles for både løbe- og cykelafdeling. Det er en fritidsjakke og den er derfor ikke tænkt som en løbe- eller cykeljakke, men derimod en almindelig forårsjakke, der giver lidt reklame til klubben.

Jakken kan prøves og bestilles i Sportigan i Strøgcenteret. Sportigan har lovet at få suppleret op med alle størrelse i løbet af uge 16. Sidste frist for bestilling af klubjakken er lørdag den 13. maj 2017.

Sportigan har givet os en rigtigt god pris på jakken og samtidig giver Ikast Atletik og Motion et solidt tilskud til jakken. Du kan derfor købe jakken for blot 500 kr., hvilket er ca. en tredjedel af den vejledende pris. 

Har du spørgsmål vedr. klubjakken, så er du velkommen til at kontakt Jan Thorsen tlf. 20897009

 

Løbemail uge 16-2017 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Vi er kommet godt i gang med sommertræningen og for mange af os betyder det om torsdagen et dejligt gensyn med ruterne i Skelhøj Plantage. Er man ikke så begejstret for at løbe på det ujævne terræn i skoven er man velkommen til at tage den alternative rute rundt om skovven, som er på grus- og asfalt vej.

På generalforsamlingen blev Jan Thorsen valgt ind i bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion. Det betyder, at han stopper i arbejdsgruppen for løbeafdelingen. Redaktøren giver derfor stafetten videre til Pernille Pedersen og Renny Søgård, som fremover vil fungere som redaktører af Løbemail og løbeafdelingens del af hjemmesiden og Facebook. Har du indlæg til redaktørerne så er mail-adressen forsat: loebe-mail@ikast-am.dk

Næste møde i arbejdsgruppen er den 31. maj. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Preben Jørgensen.

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Torsdag er med start fra Hytten i Skelhøje. Alle andre dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Løbemail uge 14-2017 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Er det sommer? – Ja, i hvert tilfælde når det kommer til træningsruterne. Fra på tirsdag den 4. april løber vi sommerruterne tirsdag og torsdag. Tirsdag er det forsat med start fra Klubhuset, men torsdag er det med start fra Hytten i Skelhøj Plantage – læs mere nedenstående…
Træningerne onsdag og søndag kørere som normalt dvs. forsat med start fra Klubhuset.

NB! Skærtorsdag den 13. april er træningen flyttet til kl. 9:30, men er ellers uændret dvs. med start fra Hytten i Skelhøj Plantage. 

Husk er der ligeledes tirsdag den 4. april er intro aften på til vores nye Halvmarathon Løbehold. Har du lyst til at tage udfordringen op eller kender du nogen, som har lyst, så er det blot at møde op i Klubhuset på tirsdag kl. 19:30 – læs mere nedenstående…

Næste arbejdsgruppemøde er på onsdag den 5. april. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Preben Jørgensen.

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Torsdag er med start fra Hytten i Skelhøje. Alle andre dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…