Archive for Løbe mail – Page 2

Generalforsamling 2018

Ekstra løbemail – indbydelse til generalforsamling 2018

 

Ikast Atletik og Motion holder ordinær Generalforsamling 2018 Lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00
Nyt sted: Hyldgårdsskolen indgang G (nordsiden af skolen)
Husk tilmelding til formanden for bestyrelsen (Jan Thorsen) senest den 16. marts 2018

Indbydelse (klik på linket)

Læs meget mere om generalforsamlingen på: www.ikast-am.dk/gf

 

Program

9:00 Velkomst og rundstykker

9:15 Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen forslår et uændret kontingent dvs. 225 kr. for single medlemskab og 375 kr. for familiemedlemskab
 • Forslag vedr. afstemningsreglerne
 • Forslag vedr. dagsorden på generalforsamlingen
 • Forslag vedr. indkomne forslag til generalforsamlingen
 • Forslag vedr. mindre rettelser i vedtægterne

5. Forslag fra medlemmer (indkomne forslag)
6. Valg af bestyrelse, herunder formand, kasserer og sekretær

 • Karin Eriksen og Jesper Hansen er på valg. Karin genopstiller men Jesper ønsker ikke at genopstille.

7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor

 • Bestyrelsen foreslår genvalg af: Lone Andersen

9. Eventuelt
11:00 Ud og få rørt benene

 • Cykelafdelingen tilbyder en social cykeltur på 60 – 90 min. NB! Følg med på Facebook og i ugemail for at se om det bliver en tur på MTB eller racercyklen.
 • Løbeafdelingen tilbyder en social løbetur 45 – 60 min.

12:00 Suppe
14:00 Vi lukker og slukker

 

Løbemail uge 9-2018 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Vi vil gerne have flere nye medlemmer i klubben, så som et nyt tiltag forsøger vi os med 3 fredags fyraftens løb. Første gang er den 9. marts kl. 16:00 på torvet. Men sæt allerede nu også kryds den 13. og 23. marts.

Hver tirsdag vil vi fra den 27/2-18 kl. 18:00, starte op med nye løbe hold. Der vil være 4 forskellige hold, så der er noget for en hver løber, alle kan være med. Efter en tur på ca. 45 min. vil vi mødes tilbage i klubhuset på Navervej 5, til en kop kaffe eller lign. Læs mere om “projektet” op af sofaen – og på med løbeskoene her.

Årets aktivitetskalender er på trapperne, og vil komme ud med en af de næste løbe-mails, og vil også være at finde på hjemmesiden. Igen i år vil vi forsøge at lave forskellige sociale søndags ture, der vil igen være mulighed for at prøve kræfter med de omkringliggende bakke områder.

Næste arbejdsgruppemøde er onsdag den 14. marts. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Renny Søgaard.

 

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 15. januar. Her kunne bestyrelsen glæde sig over en veloverstået Nytårskur med et flot fremmøde. Her ud over var nogle af hovedpunkterne fra bestyrelsesmødet:

 • Nyt komfur og køle-/fryseskab til klubhuset
 • Øget fokus på brug af den åbne Facebook side, så vi kan bruge den markedsføringsmæssigt
 • Nyt markedsføringsmateriale – vi arbejder på en folder
 • Øget budget til cykel- og løbeafdelingen

Nye nøgler til klubhuset.

Låsen i døren til klubhuset er slidt. Vi får derfor skiftet cylinder i låsen. Det betyder, at alle gamle nøgler bliver ubrugelige. Vi ved endnu ikke hvornår cylinderen bliver skiftet, så indtil I hører andet, vil de gamle nøgler stadig være brugbare. Vi har behov for at vide, hvor mange nye nøgler vi skal bestille. Alle der har behov for en nøgle, skal naturligvis have en nøgle, men modsat så vil vi heller ikke have flere nøgler i omløb end højst nødvendigt. 

Har du brug for en nøgle til klubhuset, så bedes du hurtigst muligt skrive til jan@thorsennet.dk, med en kort beskrivelse af, hvorfor du har behov for en nøgle.

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts kl. 9:00 i Klubhuset. Modellen for Generalforsamlingen bliver lidt anderledes i år end de foregående år idet vi starter med rundstykker og selve generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for enten en social løbe- eller en cykeltur. Vel hjemme fra turen vil der være suppe i klubhuset.

Mere info om generalforsamlingen følger, når vi kommer lidt tættere på.

Sæt allerede nu kryds i kalenderne:

 • Generalforsamling 2018, lørdag den 24. marts kl. 9:00 i klubhuset
 • Ikastløbet 2018, tirsdag den 29. maj (http://www.ikastloebet.dk/)
 • Kvindeløbet 2018, tirsdag den 5. juni (http://www.kvindeloebet-ikast.dk/)

Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Kontingent for 2018

Det er igen blevet tid til betaling af kontingent til klubben, der kan betales på 2 måder og fristen er den 31. januar 2018.
Husk, ligegyldig hvilken betalingsmåde du vælger, skal du skrive dit navn på overførsels teksten!

Betaling ved kontooverførsel: Konto: 0871-05555629443

Betaling via MobilePay: MobilePay nr. 40890

Hvad koster det?
Kontingentet udgør kr. 225,00 for solo og kr. 375,00 for familie.
HUSK! at familie medlemskab kun gælder for de personer der bor i husstanden.

Vil du ikke være med længere?

Hvis der ikke ønskes fornyelse af medlemskabet, eller hvis der er ændringer, SKAL der gives besked til Karin på karin.eriksen@hotmail.com så medlemslisten kan ajourføres.

 

Fællestræning Midtjyske Motionsklubber

Midtjyske Motionsklubber er et samarbejde mellem klubberne i det midtjyske, med det formål at bakke op om hinandens arrangementer, og koordinere løbsdatoer. Klubberne er på skift vært for tre fælles vintertræninger.

Fællestræninger 2018

 • Karup Motion, den 28. januar kl. 10:00 – er afviklet.
 • Herning Løbeklub, den 25. februar kl. 10:00
 • Snejbjerg Løbeklub, den 25. marts kl. 10:00

 

Bakketræning

Så er resten af programmet nu på løbemailen til bakketræningsfolket. Gert og bakketeamet, har lavet en fin plan for forårets bakketræninger.
Som sædvanligt er der plads til alle som gerne vil med, og vi ligger stille og roligt ud, så det bliver en god oplevelse fra første tur.

Alle dage starter kl. 9:00, vi mødes i klubhuset kl. 8:30, og kører i fællesskab til start stedet.

 • Lørdag d. 03.03 – Alminde sø – ca. 18km
 • Søndag d. 11.03 – Alminde sø – ca. 14km eller 28km(Himmelbjergsturen)
 • Lørdag d. 17.03 – Mindestene Gjessøvej – ca. 11km
 • Lørdag d. 24.03 – Mindestene Gjessøvej – ca. 13km START kl 13
 • Lørdag d. 31.03 – Vrads kirke – ca. 11km
 • Lørdag d. 07.04 – Mindestene Gjessøvej – ca. 16km
 • Lørdag d. 14.04 – Virklund kirke – ca. 12km
 • Lørdag d. 21.04 – Mindestene Gjessøvej – ca. 10km
 • Lørdag d. 28.04 – Mindestene Gjessøvej – ca. 10km
 • Lørdag d. 05.05 – Virklund kirke – ca. 12km
 • Lørdag d. 12.05 – Mindestene Gjessøvej – ca. 16km
 • Lørdag d. 19.05 – Virklund kirke – ca. 9km

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Alle dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Løbemail uge 5-2018 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Årets Nytårskur blev traditionen tror afholdt i klubhuset, hvor rigtig mange mødte frem, for at ønske hinanden et godt nyt løb/cykel år, samt selvfølgelig at høre formandens tale. Formanden ønskede involvering fra de fremmødte, som blev opfordret til at komme med stikord til talen, som blandt andet kom til at handle om Trump og luft. Der var i tale også en stor opfordring til at vi i løbeafdelingen, er med til at sørge for at klubben er synlig i bybilledet, når vi løber – Brug meget gerne vores klub-tøj til vores træninger. 

Årets aktivitetskalender er på trapperne, og vil komme ud med en af de næste løbe-mails, og vil også være at finde på hjemmesiden. Igen i år vil vi forsøge at lave forskellige sociale søndags ture, der vil igen være mulighed for at prøve kræfter med de omkringliggende bakke områder.

Næste arbejdsgruppemøde er onsdag den 13. marts. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Renny Søgaard.

 

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 15. januar. Her kunne bestyrelsen glæde sig over en veloverstået Nytårskur med et flot fremmøde. Her ud over var nogle af hovedpunkterne fra bestyrelsesmødet:

 • Nyt komfur og køle-/fryseskab til klubhuset
 • Øget fokus på brug af den åbne Facebook side, så vi kan bruge den markedsføringsmæssigt
 • Nyt markedsføringsmateriale – vi arbejder på en folder
 • Øget budget til cykel- og løbeafdelingen

Nye nøgler til klubhuset.

Låsen i døren til klubhuset er slidt. Vi får derfor skiftet cylinder i låsen. Det betyder, at alle gamle nøgler bliver ubrugelige. Vi ved endnu ikke hvornår cylinderen bliver skiftet, så indtil I hører andet, vil de gamle nøgler stadig være brugbare. Vi har behov for at vide, hvor mange nye nøgler vi skal bestille. Alle der har behov for en nøgle, skal naturligvis have en nøgle, men modsat så vil vi heller ikke have flere nøgler i omløb end højst nødvendigt. 

Har du brug for en nøgle til klubhuset, så bedes du hurtigst muligt skrive til jan@thorsennet.dk, med en kort beskrivelse af, hvorfor du har behov for en nøgle.

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts kl. 9:00 i Klubhuset. Modellen for Generalforsamlingen bliver lidt anderledes i år end de foregående år idet vi starter med rundstykker og selve generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for enten en social løbe- eller en cykeltur. Vel hjemme fra turen vil der være suppe i klubhuset.

Mere info om generalforsamlingen følger, når vi kommer lidt tættere på.

Sæt allerede nu kryds i kalenderne:

 • Generalforsamling 2018, lørdag den 24. marts kl. 9:00 i klubhuset
 • Ikastløbet 2018, tirsdag den 29. maj (http://www.ikastloebet.dk/)
 • Kvindeløbet 2018, tirsdag den 5. juni (http://www.kvindeloebet-ikast.dk/)

Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Kontingent for 2018

Det er igen blevet tid til betaling af kontingent til klubben, der kan betales på 2 måder og fristen er den 31. januar 2018.
Husk, ligegyldig hvilken betalingsmåde du vælger, skal du skrive dit navn på overførsels teksten!

Betaling ved kontooverførsel: Konto: 0871-05555629443

Betaling via MobilePay: MobilePay nr. 40890

Hvad koster det?
Kontingentet udgør kr. 225,00 for solo og kr. 375,00 for familie.
HUSK! at familie medlemskab kun gælder for de personer der bor i husstanden.

Vil du ikke være med længere?

Hvis der ikke ønskes fornyelse af medlemskabet, eller hvis der er ændringer, SKAL der gives besked til Karin på karin.eriksen@hotmail.com så medlemslisten kan ajourføres.

 

Fællestræning Midtjyske Motionsklubber

Midtjyske Motionsklubber er et samarbejde mellem klubberne i det midtjyske, med det formål at bakke op om hinandens arrangementer, og koordinere løbsdatoer. Klubberne er på skift vært for tre fælles vintertræninger.

Fællestræninger 2018

 • Karup Motion, den 28. januar kl. 10:00 – er afviklet.
 • Herning Løbeklub, den 25. februar kl. 10:00
 • Snejbjerg Løbeklub, den 25. marts kl. 10:00

 

Bakketræning

Så er resten af programmet nu på løbemailen til bakketræningsfolket. Gert og bakketeamet, har lavet en fin plan for forårets bakketræninger.
Som sædvanligt er der plads til alle som gerne vil med, og vi ligger stille og roligt ud, så det bliver en god oplevelse fra første tur.

Alle dage starter kl. 9:00, vi mødes i klubhuset kl. 8:30, og kører i fællesskab til start stedet.

 • Lørdag den 3. februar 2018 – Mindestene Gjessøvej – ca. 10 km.
 • Lørdag den 10. februar 2018 – Virklund kirke – ca. 12 km.
 • Lørdag d. 17.02 – Mindestene Gjessøvej – ca. 15km
 • Lørdag d. 24.02 – Himmelbjerget – ca. 16km
 • Lørdag d. 03.03 – Alminde sø – ca. 18km
 • Søndag d. 11.03 – Alminde sø – ca. 14km eller 28km(Himmelbjergsturen)
 • Lørdag d. 17.03 – Mindestene Gjessøvej – ca. 11km
 • Lørdag d. 24.03 – Mindestene Gjessøvej – ca. 13km START kl 13
 • Lørdag d. 31.03 – Vrads kirke – ca. 11km
 • Lørdag d. 07.04 – Mindestene Gjessøvej – ca. 16km
 • Lørdag d. 14.04 – Virklund kirke – ca. 12km
 • Lørdag d. 21.04 – Mindestene Gjessøvej – ca. 10km
 • Lørdag d. 28.04 – Mindestene Gjessøvej – ca. 10km
 • Lørdag d. 05.05 – Virklund kirke – ca. 12km
 • Lørdag d. 12.05 – Mindestene Gjessøvej – ca. 16km
 • Lørdag d. 19.05 – Virklund kirke – ca. 9km

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Alle dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Løbemail uge 2-2018 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Et nyt løbe-år, skal traditionen tro skydes i gang med årets Nytårskur, det sker lørdag den 13. januar i klubhuset kl. 14:30, se invitationen her. Traditionen tro, er der mulighed for at få rørt benene inden, vi hygger med boblevand, noget sødt og formandens nytårstale. Så på med løbeskoene, vi starter fra klubhuset kl. 13:30, alle kan være med. Skulle man ikke lige være klar til en løbetur, er man selvfølgelig også meget velkommen til at deltage fra kl. 14:30, vi forventer at arrangementet slutter senest kl. 16:00.

Årets aktivitetskalender er på trapperne, og vil komme ud med en af de næste løbe-mails, og vil også være at finde på hjemmesiden. Igen i år vil vi forsøge at lave forskellige sociale søndags ture, der vil igen være mulighed for at prøve kræfter med de omkringliggende bakke områder, allerede i lørdags den 6/1, blev bakketræningen sat igang. 

Årsskiftet betyder også at et nyt klubmesterskab er gået igang.

Næste arbejdsgruppemøde er mandag den 22. januar. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Renny Søgaard.

 

Nyt fra bestyrelsen.

HUSK i øvrigt et kryds i kalenderen lørdag den 13. januar 2018, hvor vi holder Nytårskur kl 14.30. Husk, at vi løber en fælles social tur først. Starten på dette løb er kl 13.30.

Nye nøgler til klubhuset.

Låsen i døren til klubhuset er slidt. Vi får derfor skiftet cylinder i låsen. Det betyder, at alle gamle nøgler bliver ubrugelige. Vi ved endnu ikke hvornår cylinderen bliver skiftet, så indtil I hører andet, vil de gamle nøgler stadig være brugbare. Vi har behov for at vide, hvor mange nye nøgler vi skal bestille. Alle der har behov for en nøgle, skal naturligvis have en nøgle, men modsat så vil vi heller ikke have flere nøgler i omløb end højst nødvendigt. 

Har du brug for en nøgle til klubhuset, så bedes du hurtigst muligt skrive til jan@thorsennet.dk, med en kort beskrivelse af, hvorfor du har behov for en nøgle.

Sæt allerede nu kryds i kalenderne:

 • Generalforsamling 2018, lørdag den 24. marts kl. 9:00 i klubhuset
 • Ikastløbet 2018, tirsdag den 29. maj (http://www.ikastloebet.dk/)
 • Kvindeløbet 2018, tirsdag den 5. juni (http://www.kvindeloebet-ikast.dk/)

Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Kontingent for 2018

Det er igen blevet tid til betaling af kontingent til klubben, der kan betales på 2 måder og fristen er den 31. januar 2018.
Husk, ligegyldig hvilken betalingsmåde du vælger, skal du skrive dit navn på overførsels teksten!

Betaling ved kontooverførsel: Konto: 0871-05555629443

Betaling via MobilePay: MobilePay nr. 40890

Hvad koster det?
Kontingentet udgør kr. 225,00 for solo og kr. 375,00 for familie.
HUSK! at familie medlemskab kun gælder for de personer der bor i husstanden.

Vil du ikke være med længere?

Hvis der ikke ønskes fornyelse af medlemskabet, eller hvis der er ændringer, SKAL der gives besked til Karin på karin.eriksen@hotmail.com så medlemslisten kan ajourføres.

 

Fællestræning Midtjyske Motionsklubber

Midtjyske Motionsklubber er et samarbejde mellem klubberne i det midtjyske, med det formål at bakke op om hinandens arrangementer, og koordinere løbsdatoer. Klubberne er på skift vært for tre fælles vintertræninger.

Fællestræninger 2018

 • Karup Motion, den 28. januar kl. 10:00
 • Herning Løbeklub, den 25. februar kl. 10:00
 • Snejbjerg Løbeklub, den 25. marts kl. 10:00

 

Bakketræning

Så er der godt nyt til bakketræningsfolket. Gert og bakketeamet, har lavet en fin plan for forårets bakketræninger.
Som sædvanligt er der plads til alle som gerne vil med, og vi ligger stille og roligt ud, så det bliver en god oplevelse fra første tur.

Alle dage starter kl. 9:00, se hele planen her.

 • Lørdag den 6. januar 2018 – Mindestene Gjessøvej – ca. 5 km. – allerede løbet.
 • Lørdag den 13. januar 2018 – Mindestene Gjessøvej – ca. 5 km.
 • Lørdag den 20. januar 2018 – Vrads togstation – ca. 7 km.
 • Lørdag den 27. januar 2018 – Vrads togstation – ca. 7 km.
 • Lørdag den 3. februar 2018 – Mindestene Gjessøvej – ca. 10 km.
 • Lørdag den 10. februar 2018 – Virklund kirke – ca. 12 km.

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Alle dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Nyt fra IAMs Bestyrelse – December 2017

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 30. november. Nogle af hovedpunkterne fra mødet er nyt nøglesystem til Klubhuset, Nytårskur, to nye formænd og tak til de afgående formænd. Læs mere nedenstående…

 

2 x Sæsonafslutning
Bestyrelsen glæder sig over, det flotte fremmøde til både cykelafdelingen og løbeafdelingens sæsonafslutninger. Til begge sæsonafslutninger blev der valgt nye formænd. Således blev Melanie Knudsen valg som formand for cykelafdelingen, og Renny Søgård blev valgt som formand for løbeafdelingen. De to nye formænd indtræder automatisk i bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion, hvor de erstatter de to afgående formænd.

Der skal samtidig lyde en stort tak til de to afgående formænd Jørn Bjerager og Preben Jørgensen for deres arbejde i henholdsvis cykelafdelingen og løbeafdelingen, samt i bestyrelsen.

 

Nye Nøgler til Klubhuset
Låsen i døren til Klubhuset er slidt. Vi får derfor skiftet cylinder i låsen. Det betyder, at alle gamle nøgler bliver ubrugelige.
Vi ved endnu ikke hvornår cylinderen bliver skiftet, så indtil I høre andet, vil de gamle nøgle stadig være brugbare.
Vi har behov for at vide, hvor mange nye nøgler vi skal bestille. Alle med behov for en nøgle, skal naturligvis have en nøgle, men modsat så vil vi heller ikke have flere nøgler i omløb end højest nødvendigt.

Har du brug for en nøgle til klubhuset, så bedes du hurtigst muligt skrive til jan@thorsennet.dk, med en kort beskrivelse af, hvorfor du har behov for en nøgle.

 

Nytårskur 2018
Nytårskuren 2018 bliver den lørdag den 13. januar kl. 14:30 i Klubhuset. Her vil cykelafdelingen og løbeafdelingen mødes og ønske hinanden Godt Nytår med lidt boblevand, noget sødt og formandens nytårstale. Vi forventer at nytårskuren slutter senest kl. 16:00.
Traditionen tro er der mulighed for at få rørt benene lidt inden festlighederne:

 • Cykelafdelingen tilbyder en social cykeltur med start kl. 13:00 fra Klubhuset
 • Løbeafdelingen tilbyder en social løbetur med start kl. 13:30 fra Klubhuset

Begge ture vil være tilbage i Klubhuset i god tid inden selve nytårskuren. Du er naturligvis også velkommen til nytårskuren, hvis ikke du har behov for en cykel- eller løbetur inden arrangementet.

 

Sæt kryds i kalenderne

 

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 15. januar. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

Løbemail uge 49-2017 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Lørdag den 11. november afholdte vi i løbeafdelingen sæsonafslutning. Det er dagen hvor vi drøfter året der er gået, og får mulighed for at komme med gode forslag til arbejdsgruppen. 

Sæsonafslutningen startede med en velkomst fra formanden, og gik hurtigt videre til kåring af klubmestrene for 2017, i 10 km landevej, halvmarathon og de samlede klubmestre (læs mere nedenstående).  Herefter fik vi igen i år den lækker aspargessuppe. Efter suppen, blev det tid til at drøfte året der er gået, samt forsøge at kigge lidt ind i fremtiden – hvordan får vi nye medlemmer til klubben, hvordan fastholder vi de “gamle”, skal vi gøre noget anderledes i forbindelse med træninger, søndags udflugter mv. 

Der er blevet nedsat et udvalg, som fik til opgave at komme med forslag til arbejdsgruppen, omkring nye tiltag, i forbindelse med træning, nye medlemmer og fastholdelses. Gruppen består af; Sanni, Gert, Jan, Kaj og Lone. Da Lone er valgt ind i arbejdsgruppen, vil hun være det naturlige bindeled, mellem udvalget og arbejdsgruppen. 

Der blev i forbindelse med afslutningen valgt 2 nye medlemmer ind i arbejdsgruppen, da Brian og Preben ikke ønskede genvalg. De nye medlemmer er Hanne og Lone – velkommen i arbejdsgruppen, til jer begge.

At vi nu har haft sæsonafslutning, betyder jo ikke at vi stopper med at løbe, vi løber hele året rundt, så kom glad – både tirsdag, onsdag, torsdag og søndag.

Næste arbejdsgruppemøde er onsdag den 24. januar. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Renny Søgaard.

 

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har gennemgået vores vedtægter, og har udarbejdet et par ændringsforslag, som bliver offentliggjort i god tid førend næste generalforsamling. Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00 i Klubhuset.

Bestyrelsen arbejder ligeledes på at udarbejde et fælles markedsførings materiale for hele klubben.

Endeligt er bestyrelsen i gang med en drøftelse af hvilke visioner og værdier der skal være gældende for Ikast Atletik og Motion.

HUSK i øvrigt et kryds i kalenderen lørdag den 13. januar 2018, hvor vi holder Nytårskur kl 14.30. Husk, at vi løber en fælles social tur først. Starten på dette løb er kl 13.30.

Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Klubmesterskab – 10 km. landevej

Lørdag den 11. november kl. 10:00, løb vi sidste etape i dette års klubmesterskab, fra klubhuset. Ruten er en forlænget udgave af tirsdags-ruten, hvor de sidste 4 km er med bakket terræn, som skiller de gode fra de virkelig gode. Der var 13 deltagere til dagens løb, som blev vundet af Lone Mørup og Brian Clausen.

 

Juleafslutning

Det vil i år være juleafslutning, i klubben søndag den 10. december kl. 12:00.
Vi hygger os et par timer med lidt mad og en øl. Søndags-træningen afvikles som sædvanligt, men selvfølgelig er du også velkommen uden at løbe først.
Menuen er valgt og lavet af arbejdsgruppen. Hyggeligt samvær, mad og drikke kan blive dit for den fantastiske pris. af kr. 20,- pr. deltager.

Tilmelding senest torsdag den 7/12-17 på facebook, eller på tilmeldingsblanketten i klubhuset.

Vi glæder os !!

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Alle dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Løbemail uge 44-2017 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Klubmesterskabet i halvmarathon sluttede i går tirsdag den 31. oktober, den foreløbige stilling kan ses her. Stillingen er stadig foreløbig, da man har 10 dage til at indberette en tid, så har man løbet i weekenden kan man stadig nå at få sin tid med. Den sidste afdeling i klubmesterskabet er Klubmesterskab i 10 km landevej lørdag den 11. november 2017 kl. 10:00 – læs mere nedenstående.

Når sidste afdeling af klubmesterskabet er afholdt, vil vi til Sæsonafslutningen ligeledes lørdag den 12. november kl. 12:30 kåre vinderen af det samlede klubmesterskab – se den foreløbige stilling her.

Sæsonafslutningen er stedet hvor vi får kåret årets sidste klubmestre, evalueret året der gik, kigger fremad mod det nye år, vælger medlemmer til arbejdsgruppen og ikke mindst hygger med suppe, kaffe og kage – læs mere nedenstående.

Næste arbejdsgruppemøde er mandag den 20. november. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Preben Jørgensen.

 

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 13. september. Nedenstående følger en kort gennemgang af nogle af de ting der blev drøftet på mødet.

En lille flok MBT’er og løbere havde en dejlig klubturen til Gludstedløbet. IAM’erne lavede mange flotte resultater og havde en hyggelig aften på tværs af afdelingerne. Vi forsøger at gentage klubturen til Gludstedløbet igen i 2018.

Bestyrelsen har gennemgået vores vedtægter, og har udarbejdet et par ændringsforslag, som bliver offentliggjort i god tid føre næste generalforsamling. Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00 i Klubhuset.

Bestyrelsen arbejder ligeledes på at udarbejde et fælles markedsføringsmateriale for hele klubben.

Endeligt er bestyrelsen i gang med en drøftelse af hvilke visioner og værdier der skal være gældende for Ikast Atletik og Motion.

Husk i øvrigt et kryds i kalenderen lørdag den 13. januar 2018, hvor vi holder Nytårskur.

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 30. november. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Klubmesterskab – 10 km. landevej

Lørdag den 11. november kl. 10:00, løber vi sidste etape i dette års klubmesterskab, fra klubhuset. Ruten er en forlænget udgave af tirsdags-ruten, hvor de sidste 4 km er med bakket terræn, som skiller de gode fra de virkelig gode.

 

Sæsonafslutning

Der er sæsonafslutningen den 11. november kl. 12:30. Her mødes vi i klubhuset og kigger tilbage på den forgangne sæson og frem mod den nye sæson. Og så hygger vi med suppe, kaffe og kage.

Følgende punkter vil bl.a. være på dagsordnen (men måske i en anden rækkefølge):

 • Suppe
 • Kåring af klubmestre 2017
 • Kaffe m/kage
 • Evaluering af sæsonen
 • Idéer og inspiration til den nye sæson
 • Valg af nye medlemmer til arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen er optimalt på ni medlemmer, og normalt vælges man for tre år ad gangen. På valg til arbejdsgruppen er Preben og Brian. Ingen vil blive presset i arbejdsgruppen, men omvendt har du lyst til at være med, så vil det da være dejligt.

I forhold til idéer og inspiration til den nye sæson, så vil vi i arbejdsgruppen gerne prioritere vores kræfter, så de bliver brugt på det som medlemmerne ønsker. Derfor vil vi bl.a. gerne høre, hvad du tænker vi skal bruge kræfterne på i arbejdsgruppen. 

Alt i alt er sæsonafslutningen din mulighed for at give din tilbagemelding til klubben, om hvad du kan li’, og hvad du ønsker for fremtiden i din klub.

Af hensyn til forplejningen må man gerne tilmelde sig på sedlen i klubhuset eller på Facebook.

Vi glæder os til at se dig.

 

Juleafslutning

Det vil i år være juleafslutning i klubben søndag den 10. december – meget mere om det, i forbindelse med fællestræningerne, og på facebook. 

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Alle dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Løbemail uge 40-2017 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Nu er sommeren ovre, og derfor fra i morgen tirsdag d. 3. oktober, går vi over til vinter træning. Det betyder, at vi starter ud fra Navervej kl 18, både tirsdage og torsdage. 

Næste møde i arbejdsgruppen er den 25. oktober. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Preben Jørgensen.

 

Lyserød lørdag d. 7. oktober

Støt en god sag – som i år fejrer jubilæum. Vi har brug for dig! Og alle andre. I år er det 10. år i træk, Danmark afvikler Lyserød Lørdag. I Ikast sker det som sædvanligt med et hyggeligt motionsløb; lørdag den 7. oktober. Kom og vær med…!
Løbet starter fra Torvet i Ikast kl. 11. Vi begynder fællesopvarmning kl. 10.40. 
TILMELDING ER IKKE NØDVENDIGT – bare mød op. Vi glæder os til at se dig, jer, alle...

 

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 13. september. Nedenstående følger en kort gennemgang af nogle af de ting der blev drøftet på mødet.

En lille flok MBT’er og løbere havde en dejlig klubturen til Gludstedløbet. IAM’erne lavede mange flotte resultater og havde en hyggelig aften på tværs af afdelingerne. Vi forsøger at gentage klubturen til Gludstedløbet igen i 2018.

Bestyrelsen har gennemgået vores vedtægter, og har udarbejdet et par ændringsforslag, som bliver offentliggjort i god tid føre næste generalforsamling. Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00 i Klubhuset.

Bestyrelsen arbejder ligeledes på at udarbejde et fælles markedsføringsmateriale for hele klubben.

Endeligt er bestyrelsen i gang med en drøftelse af hvilke visioner og værdier der skal være gældende for Ikast Atletik og Motion.

Husk i øvrigt et kryds i kalenderen lørdag den 13. januar 2018, hvor vi holder Nytårskur.

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 30. november. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Alle dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Løbemail uge 35-2017 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Sidste nyhed fra arbejdsgruppen, er at vi så småt skal i gang igen efter sommerferien.

Inden for den næste måneds tid overgår vi til vintertræning, med start tirsdag den 3. oktober. Det vil sige, at vi starter fra klubhuset, på Navervej både tirsdag og torsdag. 

Næste møde i arbejdsgruppen er den 25. oktober. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Preben Jørgensen.

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion har næste møde, onsdag den 13. september.

Sæt kryds i kalenderne

Nytårskuren 2018 bliver den 13. januar 2018 – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nytårskuren er en hyggelig tradition i klubben, hvor vi efter en kort cykel- eller løbetur mødes i klubhuset og ønsker hinanden godt nytår, med et glas boblevand og et stykke sødt.

Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00 i Klubhuset. Vi prøver med et nyt format for generalforsamlingen, hvor vi starter med rundstykker og generalforsamling. Efter generalforsamlingen tilbyder vi en cykel- eller løbetur, hvorefter vi slutter af i klubhuset med varm suppe. Mere om dette arrangement, når vi kommer lidt tættere på, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 13. september. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Torsdag er med start fra Hytten i Skelhøje. Alle andre dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…

Løbemail uge 32-2017 – Ikast Atletik og Motion

Sidste nyt fra arbejdsgruppen

Sidste nyhed fra arbejdsgruppen, er at vi har holdt sommerferie. 

Efter at Jan er kommet videre og ind i bestyrelsen, så vil der komme til at ske mindre ændringer med hensyn til løbemail og dennes udsendelse. Vi vil skrue lidt ned for udsendelsen af denne, så vi vil gå efter sende ud hver 4 uge. Har du indlæg til redaktørerne så er mail-adressen forsat: loebe-mail@ikast-am.dk

Næste møde i arbejdsgruppen er den 28. august. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have arbejdsgruppen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til: Preben Jørgensen.

Fælles Klubtur til Gludsted-løbet den 17. august 2017

Vi tilbyder nu fælles gratis klubtur for løbere, MTB’er og cykelryttere til Gludsted-løbet den 17. august 2017. Vi håber på stor opbakning fra alle IAM’er til dette nye tiltag, der gerne skulle skabe en fælles oplevelse på tværs af afdelingerne i klubben.

Gludsted-løbet er kun for løbere og MTB’er. Indtil da kan du her læse mere om Gludsted-løbet (Plantage løbet) og ruterne, som det så ud sidste år: Gludsted-løbet (Plantage løbet).

Du skal, som deltager selv tilmelde dig i første omgang inden søndag d 13. august kl 20.00. Når du så modtager en bekræftelse mail på din deltagelse, så videre sender du til Preben Jørgensen, som så vil sørge for at få dit gebyr for tilmeldelsen ført tilbage til dig. 

Klubben vil så omkring kl 20, være vært for lidt let spiselig og drikkeligt. 

Vi håber meget at se jer derude i Gludsted. 

 

Nyt fra bestyrelsen – juni 2017.

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 27. juni. Nedenstående følger en kort gennemgang af nogle af de ting der blev drøftet på mødet.

Gennemførte arrangementer

Bestyrelsen glæder sig over, at vi endnu engang med succes har gennemført vores to motionsløb: Ikast Løbet og Kvindeløbet. Bestyrelsen vedtog at forsætte med begge løb i 2018.

Starten på Kvindeløbet måtte udskydes med en halv time pga. kraftigt tordenvejr. Denne type forhold har vi ikke beskrevet i forbindelse med tilmeldingen til løbene, hvorfor bestyrelsen vil kigge nærmere på ”det med småt” under tilmeldingen, så vi kan få en klar beskrivelse af hvordan deltagerne er stille i tilfælde af force majeure lignende forhold.

Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle der har været involveret i at gøre Ikast Løbet, Kvindeløbet og åbningen af Ikast MTB og Naturpark til flotte arrangementer, som vi som klub kan være stolte af. Særligt skal der lyde en stor tak til vores sponsorer og de tre teams omkring Knud Erik Vase, Karin Eriksen og Robert Muusmann, uden hvem det ikke var muligt at gennemføre disse arrangementer.

 

Hvad rør der sig ellers i bestyrelsen?

Bestyrelsen har igangsat en gennemgang vores vedtægter for at kunne være klar i god tid før generalforsamlingen med eventuelle vedtægtsændringer. Ligeledes er bestyrelsen i gang med at kigge på hvordan vi evt. kan lave et fælles markedsføringsmateriale for hele klubben. 

 

Sæt kryds i kalenderne

Nytårskuren 2018 bliver den 13. januar 2018 – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nytårskuren er en hyggelig tradition i klubben, hvor vi efter en kort cykel- eller løbetur mødes i klubhuset og ønsker hinanden godt nytår, med et glas boblevand og et stykke sødt.

Generalforsamlingen 2018 bliver lørdag den 24. marts 2018 kl. 9:00 i Klubhuset. Vi prøver med et nyt format for generalforsamlingen, hvor vi starter med rundstykker og generalforsamling. Efter generalforsamlingen tilbyder vi en cykel- eller løbetur, hvorefter vi slutter af i klubhuset med varm suppe. Mere om dette arrangement, når vi kommer lidt tættere på, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Det næste møde i bestyrelsen bliver den 13. september. Hvis du har ris/ros eller andet som du gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til, så er du velkommen til at skrive til formanden: Jan Thorsen.

 

Træning den kommende tid

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 18:00, onsdag kl. 9:30 samt hver søndag kl. 9:00. Torsdag er med start fra Hytten i Skelhøje. Alle andre dage er med start fra Klubhuset, Navervej 5, Ikast. Læs i øvrigt mere om træningen og ruterne på vores hjemmeside: http://ikast-am.dk/lobemotion/lobetraening.

Read More…