Nyt fra Bestyrelsen – Oktober 2021

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021.

Du finder referatet fra det seneste bestyrelsesmødet her: IAM_Bestyrelsesmode20211005.pdf

På mødet konstituerede bestyrelsen sig selv med formand, kasser og sekretær. Samtidig vedtog bestyrelsen sin forretningsorden for 2021. Du finder både bestyrelsen og forretningsordenen her: Bestyrelse

/Bestyrelsen