Nyt fra Bestyrelsen – September 2021

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 25. august 2021.

Du finder referatet fra det seneste bestyrelsesmødet her: IAM_Bestyrelsesmode20210825.pdf

Med offentliggørelsen af referaterne fra bestyrelsesmøderne, vil vi gerne sikre større åbenhed og indsigt i hvad bestyrelsen arbejder med, og måske inspirere flere til at komme med i bestyrelsesarbejdet… hvem ved, måske er det dig?

Det er generalforsamlingen, der hvert år vælge to medlemmer til bestyrelsen for 2 år samt en suppleant for 1 år. Suppleanten har tidligere haft mulighed for deltage i bestyrelsesmøderne, så det kan være en fin måde at afprøve om bestyrelsesarbejdet er noget for dig.
Ud over de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, så består bestyrelsen af formændene for IAM Cykling og IAM Løb.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

/Bestyrelsen