Bliv medlem

Bliv medlem

Det gælder for alle aktiviteter, at der er mulighed for at prøve det af inden man melder sig ind i klubben.

Får mere at vide om klubben

Vil du vide noget mere så kontakt:
Løbemotion: Renny Søgård, 29743735 rennysog@gmail.com 
Cykelmotion: Melanie Knudsen, 61553879hm.knudsen@hotmail.com

Medlemskab og betaling af kontingent

Medlemskabet af Ikast Atletik og Motion dækker både løbe- og cykelmotion. Du kan tegne et medlemsskab som enkelt person eller et familiemedlemsskab, som dækker hele familien på din adresse.

Prisen for personlig medlemsskab er kr. 225, 00 og et familiemedlemsskab er kr. 375,00 om året.
Kontingentet indbetales til konto 0871-0555629443 eller via mobilepay til 30536 – Der skal kun være 5 tal!

Ved betalingen bedes du venligst angive dit navn samt “Cykel” eller “Løb” afhængig af din foretrukne motionsform.
Samtidig bedes du at sende en mail til kasseren Karin Eriksen (karin.eriksen@hotmail.com) og oplyse:
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse og om du primært tilhører løbe- eller cykelafdelingen.

Vil du meldes ud?

Udmeldingen skal ske til kasseren Karin Eriksen på email til: karin.eriksen@hotmail.com