Generalforsamling

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal og har i henhold til vedtægterne følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra medlemmer (indkomne forslag).
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Referat af de seneste generalforsamlinger findes her: