Løbemail uge 19

Hej 

Ja, så kommer der lige igen en mail 

Denne gang er der lidt om opstart efter Corona, ture ‘ud af byen’ og formandsskifte, og lidt fra bestyrelsen. 

Vi starter med det sidste. 

Jeg(Renny) er jo flyttet fra Ikast, og derfor er jeg ikke så meget en deltager i den daglige træning længere, og derfor har det været bestemt i noget tid at der skulle en anden ind på denne post. Det blev så Heidi Emborg som har taget denne kasket på, og herfra så vil tage denne post. Jeg er ganske fortrøstningsfuld med at hun vil gøre det super godt. Jeg bliver i bestyrelsen indtil generalforsamlingen og så træder jeg ud herfra denne post også. 

Som ekstra arbejdsgruppe medlem i stedet for Renny, så er Carsten Søby Jensen kommet ind i gruppen, så det er vi glade for at der er et ny ansigt til at komme med friske indspark og lign. 

Vi har lukket op til at det igen er muligt at bruge klubhuset. Derfor starter vi igen med at have lidt sødt til dem som har lyst efter træningen om tirsdagen. Så endnu en grund til at komme afsted. 

Vi havde møde i arbejdsgruppen i sidste uge, og derfor kan vi nu fortælle at der er disse oplevelser på vej til jer: 

30 maj – Rørbæk Sø, hvor Marianne er tovholder

24 juni – Årets Grillstafet i Skelhøje skoven, løb/hygge og mad/drikke

22 august – Søndagskaffe i klubhuset

26 september – Bølling Sø, hvor Lone og Hanne er tovholdere

2 oktober – Generalforsamling. Der kommer selvfølgelig noget om dette, når tiden nærmer sig. 

Nyt fra bestyrelsen, se herunder. 

Bestyrelsen for Ikast Atletik og Motion havde bestyrelsesmøde den 22. april 2021.

Du finder referatet fra det seneste bestyrelsesmødet her: IAM_Bestyrelsesmode20210422.pdf

Med offentliggørelsen af referaterne fra bestyrelsesmøderne, vil vi gerne sikre større åbenhed og indsigt i hvad bestyrelsen arbejder med, og måske inspirere flere til at komme med i bestyrelsesarbejdet… hvem ved, måske er det dig?

Det er generalforsamlingen der hvert år, vælge to medlemmer til bestyrelsen for 2 år samt en suppleant for 1 år. Suppleanten har tidligere haft mulighed for deltage i bestyrelsesmøderne, så det kan være en fin måde at afprøve om bestyrelsesarbejdet er noget for dig.
Ud over de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, så består bestyrelsen af formændene for IAM Cykling og IAM Løb.

/Bestyrelsen